Budownictwo i architektura

Wykrywanie wycieków z rur – to warto pamiętać!

Właściciele domów często ignorują rury wentylacyjne kanalizacji i zwykle cały system kanalizacyjny, dopóki nie wystąpi problem lub wyciek. Właściciele domów często zauważają zapach kanalizacji jako pierwszy znak wycieku w rurze odpowietrzającej kanalizację. Wykrycie miejsca, z którego pochodzi zapach, jest trudniejsze niż poszukiwanie mokrej plamy wycieku z rury kanalizacyjnej.

Otwórz system spustowy w punkcie czyszczenia. Ten zamknięty otwór, najczęściej w piwnicy lub na najniższym poziomie budynku, umożliwia wprowadzenie systemu dymnego do rur kanalizacyjnych. Użyj klucza do rur, aby poluzować nasadkę, obracając się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zablokuj rurę kanalizacyjną po stronie odpływowej otworu czyszczącego. Jest to strona rury, po której ścieki przepływają w kierunku magistrali kanalizacyjnej. Otwór czyszczący znajduje się zwykle między obszarem, w którym koncentruje się instalacja wodno-kanalizacyjna gospodarstwa domowego, a ścianą najbliżej ulicy. Użyj lub innych miękkich materiałów, aby zatkać rurę. Przymocuj maszynę wytwarzającą dym do otworu czyszczącego. To urządzenie tworzy bezwonny, bezbarwny dym, który pod ciśnieniem wpycha do instalacji wodno-kanalizacyjnej. W normalnym systemie dym będzie odprowadzany przez górny odpowietrznik kanalizacyjny na dachu. Ten otwór wentylacyjny wystaje przez dach domu. Rury wentylacyjne łączą się z rurami hydraulicznymi w domu i umożliwiają odprowadzanie gazów przez dach. Poszukaj punktów, w których dym wydostaje się z systemu rurociągów w domu. Prawdopodobne miejsca do sprawdzenia obejmują połączenia w otworze wentylacyjnym i punkty, w których inne rury z systemu kanalizacyjnego przyczepiają się do otworu kanalizacyjnego.

Podsumowanie

Jedną z prostych napraw wykonanych na przeciekających ścianach jest umieszczenie łaty nad otworem w instalacji wodno-kanalizacyjnej; działa to tylko w przypadku drobnych wycieków. Hydraulik może również wyciąć część ściany, która ma wyciek i zastąpić ją nowym odcinkiem rury. Mogą również zdecydować się na wymianę całego systemu, zwłaszcza jeśli jest słaby lub stary i ma możliwość uzyskania przyszłych wycieków. Jeśli wyciek trwa od dłuższego czasu i doprowadził do dodatkowych problemów, takich jak pleśń. Profesjonaliści muszą być w stanie wskazać dokładną lokalizację wycieku, aby mogli zacząć go naprawiać. Niektóre naprawy można wykonać, pracując w przestrzeniach pełzających, podczas gdy inne wymagają wycięcia otworów z płyt kartonowo-gipsowych.

Informacje: wykrywanie wycieków z rur.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *