Inne

Sklasyfikuj czystość powietrza w swoim pomieszczeniu korzystając z usług Cleanroom

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) z dnia 18 marca 2019 jak również ogólnie przyjęte normy PN-EN ISO 14644-1:2016-03 jasno określają kryteria, mające na celu sklasyfikowanie czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek. W tym celu warto skorzystać z profesjonalnych usług przedsiębiorstw specjalizujących się w tego typu działaniach. Na czym polega cały proces? Gdzie znajduje zastosowanie? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Jako wykonywana jest klasyfikacja pomieszczeń czystych i stref czystych?

Firma Cleanroom profesjonalnie zajmuje się wykonywaniem klasyfikacji pomieszczeń czystych oraz stref czystych, które prowadzi do określenia klasy czystości powietrza ISO 1-9 / GMP A,B,C,D. W tym celu wykonywany jest pomiar ilości cząstek w powietrzu. Tego typu działania mogą być wykonywane w pomieszczeniach po wybudowaniu, znajdujący się „w stanie spoczynku”, jak również będące „w stanie działania”. Klasyfikacja może być wykonana zarówno na etapie odbioru nowej instalacji/pomieszczenia oraz okresowo podczas standardowej eksploatacji.

Firma Cleanroom, wykonuje punkty pomiarowe wybierając ich lokalizację, ilość oraz objętość, działając w oparciu o wymagania GMP, normy ISO 14644 oraz wytyczne klienta. Wszelkie zapisy podczas pomiarów prowadzone są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dokumentowania.

Gdzie wykonywane są klasyfikacje pomieszczeń czystych i stref czystych?

Potrzeba określenia klasyfikacji pomieszczeń czystych pojawia się w bardzo wielu profilach prowadzenia działalności gospodarczej jak również obiektach użyteczności publicznej. Do najbardziej popularnych zaliczyć można branże:

  • Gastronomiczną,
  • Farmaceutyczną,
  • Medyczną,
  • Kosmetyczną,
  • Biotechnologiczną,
  • Laboratoria,
  • Przemysł lotniczy,
  • Produkcje wysoce wrażliwych komponentów elektronicznych.

Co więcej, w zależności od branży oraz eksponowaniu produktów na warunki środowiskowe, klasyfikację powinno przeprowadzać się w różnych odstępach czasu. Dla przykładu w branży farmaceutycznej usługa powinna być wykonywana średnio co 6- 12 miesięcy.

Wykonanie pomiarów ilości cząstek na potrzeby klasyfikacji pomieszczenia to usługa ciesząca się ogromną popularnością i uznaniem wśród szerokiego grona użytkowników w bardzo obszernym zakresie prowadzonych działań. Warto postawić na sprawdzone usługi, o ugruntowanej pozycji na rynku, które dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu będą w stanie wykonać powierzone zadania niezwykle precyzyjnie.

 

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *