Marketing i reklama

Globalizacja w wersji Industry 5.0

PRZEMYSŁ 5.0 to coraz bliższa nam przyszłość. Są to przenikające się trendy procesów zmian zmierzających do zacieśnienia współpracy między człowiekiem a maszyną, a przede wszystkim systematyczne zapobieganie powstawaniu odpadów i marnotrawstwa. Mowa tu przede wszystkim o upcyclingu przemysłowym. Przemysł 5.0 kształtuje swoje priorytety bazujące na wykorzystaniu siły roboczej maszyn i stworzeniu wysokopoziomowej synergii. Niektórzy odnoszą się do tego jako powrót ze środowiska wirtualnego do realnego.

Przemysł o poziom wyżej

Wyraźnie widać tutaj jak Industry 4.0 będzie niebawem zastąpione nowym zestawem podejść i priorytetów. Praca nad inteligentnymi fabrykami trwa praktycznie przez cały czas. W ramach modułowych inteligentnych fabryk, systemy cyberfizyczne monitorują procesy fizyczne (IoT), tworzą wirtualną kopię świata fizycznego i podejmują zdecentralizowane decyzje (power BI implementation). Za pośrednictwem Internetu Rzeczy systemy komunikują się z człowiekiem w czasie rzeczywistym. Dalej, za pośrednictwem Internetu Usług oferowane i wykorzystywane są przez uczestników łańcucha usługi, zarówno wewnętrzne jak i międzyorganizacyjne. Fenomen, którego nie warto hamować ani zatrzymywać stał się tym bardziej powszechny, gdy AI stało się bardzo popularne w wielu branżach.

Przenikające się trendy

Twórcy nowego trendu przemysłowego, nazywali go przemysłem upcyclingu. Zmiana nazwy na Przemysł 5.0 jest efektem użytkowników. Kapitał w wielu Państwach kierowany jest już na centralizację danych, operacje wokół business intelligence oraz Internecie Rzeczy – szczególnie Europa. Gospodarka cyrkularna ma za zadanie stabilizować świat, jednak nie jest to takie oczywiste. Implementacja gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga na początku znacznych inwestycji kapitałowych, z czym wiąże się wiele trudności wdrożeniowych. Dokładniejszy jest chociażby zrównoważony rozwój, gdzie wpłynięcie na świadomość ludności zajmuje najwięcej czasu. Ciągły proces rozwoju niczym ewolucja kosztują organizacje miliardy dolarów rocznie.

Pierwszy wpływ na gospodarkę to wynik zapobiegania marnotrawstwu. Kalkuluje się tutaj wartość materiałów i produktów oraz związane z tym koszty logistyki. Osiągnięcie środowiska Zero Waste oznacza odcięcie wszelkich kosztów związanych z gospodarką odpadami. Systematyczna eksploatacja kopalń naziemnych rezonuje w brak konieczności dalszej eksploatacji zasobów naturalnych.

Synergia człowieka i maszyny w sercu Przemysłu 5.0

Jednym z filarów Przemysłu 5.0 jest synergia między człowiekiem a maszyną, która przenosi współpracę na zupełnie nowy poziom. Nie chodzi tu wyłącznie o automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, lebowiem Przemysł 5.0 przywiązuje ogromną wagę do aspektu humanistycznego. W tym kontekście maszyny nie są postrzegane jako zastępcy ludzi, lecz jako ich współpracownicy, którzy mają na celu uwolnienie potencjału twórczego i intelektualnego pracowników.

Integracja zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy systemy cyberfizyczne, ma służyć nie tylko efektywności, ale też ergonomii pracy i poprawie jakości życia pracowników. Na przykład roboty współpracujące – zwane cobotami – są projektowane tak, aby wspierać ludzi w zadaniach wymagających precyzji, siły czy powtarzalności, jednocześnie eliminując ryzyko wypadków lub uszczerbku na zdrowiu.

Istotną cechą Przemysłu 5.0 jest elastyczność. Systemy produkcyjne stają się modułowe, co umożliwia szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych oraz indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki zdolnościom predykcyjnym AI, możliwa jest optymalizacja procesów i zasobów w czasie rzeczywistym, co przekłada się na zwiększenie wydajności bez nadmiernej eksploatacji zasobów.

W tej nowej rzeczywistości przemysłowej, pracownik odzyskuje centralne miejsce w procesie produkcyjnym. Jego rola ewoluuje od manualnej obsługi maszyn do zarządzania, nadzorowania i optymalizacji pracy systemów automatycznych. To przekształcenie wymaga jednak nowego podejścia do edukacji i rozwoju kompetencji. Szczególną rolę odgrywają tutaj programy szkoleniowe i ciągłe kształcenie, które umożliwiają pracownikom nabywanie nowych umiejętności niezbędnych w świecie Przemysłu 5.0.

Zintegrowane systemy Przemysłu 5.0 mają także za zadanie zmniejszenie bariery między działem produkcyjnym a resztą organizacji. Poprzez transparentność danych i procesów, umożliwiają lepszą komunikację i kooperację między różnymi segmentami firmy. Efektem jest lepsze zrozumienie potrzeb i ograniczeń, co prowadzi do bardziej innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań.

Wszystkie te elementy pokazują, że Przemysł 5.0 nie jest jedynie kolejną rewolucją technologiczną, ale przede wszystkim rewolucją kulturową i organizacyjną, która stawia człowieka w centrum zautomatyzowanego, inteligentnego świata przemysłowego.

Aby poznać więcej ciekawych tematów, odwiedź https://frontrow.com.pl

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *