Budownictwo i architektura

Czy można zakopać gruz?

Gruz jest nieodłącznym elementem każdego placu budowy. Generowany na skutek prac konstrukcyjnych i remontowych, staje się niemałą uciążliwością dla przedsiębiorców. Dobra organizacja terenu przeznaczonego na budowę wymaga efektywnej i legalnej utylizacji gruzu budowlanego. Kwestie wywozu odpadów spotykają się z dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych, poszukujących obniżenia kosztów pozbycia się gruzu. Coraz częściej można spotkać się z pytaniem o możliwość zakopania gruzu na własnej działce. Co mówią o tym przepisy? Czy takie postępowanie ma jakiekolwiek znamiona legalności?

Wywóz gruzu Tarnowskie Góry a zakopywanie gruzu na działce – co mówią przepisy?

Osoby posiadające dużą przestrzeń działkową mogą rozważać ekonomiczne sposoby jej wykorzystania. Już krótka lektura forów branżowych wystarczy, aby spotkać się z pytaniem o składowanie gruzu budowlanego na własnej działce poprzez zakopanie pozostałości remontowych w ziemi. Co na to Inspektorat Ochrony Środowiska? Przepisy krajowe dotyczące składowania odpadów budowlanych wyraźnie opisują zagadnienie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, jakie musi mieć na uwadze każdy inwestor. Jeżeli duże ilości gruzu zakopiemy pod ziemią, generujemy zagrożenie dla lokalnego ekosystemu. Substancje zawarte w gruzie mogą z łatwością przeniknąć do wód gruntowych, czyniąc je niezdatnymi do użytku w całej okolicy. Co więcej, pamiętajmy o dużej zasadowości gruzu. Zakopanie go w ziemi pociągnie za sobą zmianę pH gleby, co przełoży się na utrudniony wzrost roślin w naszej przestrzeni ogrodowej. Osoba pozbywająca się gruzu budowlanego w sposób stwarzający ryzyko środowiskowe podlega dotkliwym karom finansowym. Czy to stwierdzenie oznacza jednak, że gruzu pozyskanego w trakcie prac remontowych nie możemy w żaden sposób wykorzystać? Ustawa o odpadach dopuszcza recykling gruzu na cele budowlane. Można zatem użyć go do utwardzenia drogi dojazdowej czy tarasu. Jednak zakopanie gruzu w ziemi jako sposób na uniknięcie kosztów utylizacji należy określić jako nielegalny.

Wywóz odpadów budowlanych Lublin – jak legalnie pozbyć się gruzu budowlanego?

Najlepszą metodą na pozbycie się gruzu budowlanego jest skorzystanie z usług specjalistycznych podmiotów, które biorą na siebie cały proces utylizacji odpadów z placu budowy. Spośród wielu miejsc generujących znaczne zapotrzebowanie na wywóz gruzu Tarnowskie Góry plasują się w ścisłej czołówce pod względem liczby inwestycji budowlanych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Firmy specjalizujące się w wywozie odpadów budowlanych dysponują nowoczesną technologią i przekazują gruz do dalszego recyklingu. Mając dostęp do wielkogabarytowych pojazdów transportujących odpady, unikniesz wielu problemów logistycznych i kosztów wynikających z kilkukrotnych kursów innymi środkami transportu. Wśród miejsc wykazujący zainteresowanie ofertą na wywóz odpadów budowlanych Lublin również wyróżnia się na tle innych miast w regionie. Duże miasta mogą skorzystać z usług proponowanych przez serwis Gruzy.pl. Firma ta zajmuje się transportem i legalnym składowaniem odpadów budowlanych, wspierając inwestorów indywidualnych i firmowych w efektywnej realizacji planów konstrukcyjnych.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *